header photo

Vabilo na Občni zbor 2013

PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA

VABILO


Na podlagi določil 31. člena pravil PD Zabukovica upravni odbor sklicuje

63. volilni občni zbor, ki bo v
petek, 22. februarja 2013 ob 17.00 uri
  v dvorani Doma upokojencev Griže (Gostilna pri vaški lipi)

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav gostom
 2. Kulturni program
 3. Izvolitev organov občnega zbora
 • delovnega predsedstva
 • zapisnikarja in dveh overovateljev
 • verifikacijske komisije
 • volilne komisije
 1. Poročila
 2. Razprava po poročilih
 3. Sprejem sprememb Pravil Planinskega društva Zabukovica
 4. Razrešnica organov PD Zabukovica
 5. Volitve v organe  PD Zabukovica
 6. Beseda gostom
 7. Podelitev značk in priznanj za prehojene poti
 8. Razno

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva. Če ob napovedanem času občni zbor ni sklepčen kljub temu, da so bili člani obveščeni, se občni zbor preloži za pol ure. Po poteku pol ure je občni zbor sklepčen ne glede na število prisotnih   ( 34 . člen pravil  PD Zabukovica )

Vsi prijatelji planin in narave vljudno vabljeni.

                                                                                              
PD Zabukovica
Upravni odbor