header photo

Poročilo o 13. BOKOTOVEM pohodu, sobota, 29.11.2014

Prisotni:
1. Martin Škoberne, Žalec
2. Justika Škoberne, Žalec
3. Boris Lukanc-Luka, Šempeter
4. Mira Kelemen, Prebold
5. Dejan Laznik-Lazo, Zabukovica
6. Antonija Hace, Celje
7. Majda Ratajc, Ponikva pri Grobelnem
8. Frenki Ratajc, Ponikva pri Grobelnem
9. Bogomil Polavder-Milan, Žalec
10.Toni Ramšak, Braslovče
11. Katja Ramšak, Braslovče
12. Aljaž Lesjak, Pongrac
13. Sandi Lesjak, Pongrac

Zbrali smo se v Žalcu (prvih devet pohodnikov ter Andreja Borštner in Vanja Volk) in na pokopališču počastili spomin na preminula Evo Škoberne in Andreja Štormana-Bokota. Zahvala Andreji za dva praznična aranžmana. Z osebnimi avtomobili (Martin,Mira in Milan) se nas je devet prepeljalo do trga Braslovč in tam smo pričeli z začrtano hojo kot je bila navedeno v razpisu pohoda. Jutranji pozdrav s prijateljem Jožijem Marovtom pri njegovem domu in srečanje z Tonijem Ramšakom, ki nas je vodil do svoje domačije. Po krepkem jutranjem okrepčilu nas je pohod nadaljevalo 13. Ponovni krajši postanek smo imeli pri Jožijevi klopci, kje nas je s tekočino presenetil slavljenec Martin. Daljši počitek pa smo si privoščili v Domu borcev na Dobrovljah, kjer smo okušali mesne Lukatove dobrote, domače pecivo in druge sladkarije; tu nas je s čajem počastilo PD Braslovče. Trije pohodniki so nas zardi obveznosti zapustili, odšli so nazaj domov k Ramšakovim na kosilo. Nadaljevanje naše poti v smeri Črete je bilo v pričakovanem srečanju z Nino in Marjanom pri domačiji Brezovnik, kjer smo bili lepo postreženi. Spust proti lovskemu domu in gradu Žovnek je minil v megli brez razgledov, tako da je Lazo celo malce zašel iz idealne smeri pohoda. Na gradu Žovnek smo si ogledali notranjost obnovljenega stolpa, kjer smo se pridružili abrahamovki v spremstvu povabljencev in prisluhnili braslovškemu županu Branetu o obnovitvenih delih gradu. Pred vhodom v grad nas je pričakal prijatelj Franci Kumer in poskrbel, da nihče ni ostal praznih rok, z abrahamovko smo si celo nazdravili s šampanjcem. Steklenica šampanjca je bila darilo trem pohodnikom (Justika, Mira, Martin), ki so pravilno ugotovili o kod izhaja ime »Dobrovlje«, vprašanja in darilo je prispeval organizacijski vodja pohoda. Pravilni odgovori do bili trije: na Dobrovljah so živeli in še živijo ljudje »dobre volje«; na Dobrovljah so redili lepe,«dobre vole«; del Dobrovelj je poraščen s hrastom, ki se z drugim imenom imenuje tudi »dob«. Pod gradom Žovnek na drugi strani smo si ogledali zanimiv lesen vikend in dvoranco v čisti skali, kasneje pa smo se ustavili še v Podvrhu pri Mirini sestrični, pri obeh smo bili z veseljem sprejeti in pogoščeni. Sledil je samo še spust v trg Braslovče, kamor smo prišli že v trdi temi.

Ob koncu tega zapisa bi se želel zahvaliti vsem pohodnikom za prijetno druženje in seveda vsem domačinom, ki ste in so nas na našem pohodu pogostili in pomagali, da je pohod uspel v zadovoljsto vseh. PD Zabukovica s tem pohodom ni imelo nobenih stroškov.

Fotografije si lahko ogledate na spletni strani Martin Škoberne, avtorja sta Mira in Martin.