header photo

Akcija: Urejanje poti na Kamnik

V soboto, 14.11.2009 je ob 8.uri stekla delovna akcija urejanje planinske poti po južni strani Kamnika, ki je bila preureditve zelo potrebna.

V akciji je sodelovalo 6 prostovoljcev, ki so v 8 urah strasirali 118m poti, z 72 varovalnimi količki in 3 stopnicami. Nova pot bo za planince in ljubitelje Kamnika za hojo veliko bolj prijetna, predvsem pa bolj varna. Urejen je le prvi del poti, za dokončno ureditev celotne zastavljene trase pa bosta potrebni še vsaj 2 delovni akciji.

V akciji so sodelovali:
  • Gašparič Stanko in Nunčič Florjan, markacista, člana PZS iz savinjskega MDO,
  • Ferjuc Vinko, Vaš Tinko in Vaš Borut, markacisti PD Zabukovica
  • Kot Radivoj, tajnik PD Zabukovica