header photo

Obvestilo: Članarina za leto 2010

Vse člane PD Zabukovica, ki v januarju 2010 načrtujete zimske vzpone in pohode obveščam, da lahko novo članarino PZS poravnate do 20.01.2010 pri tajniku društva vsak delovni dan od 15.-16 ure, po tem datumu pa vas bo obiskal na domu tudi poverjenik društva. Cena znamkic je nespremenjena. Vse podrobnejše informacije lahko dobite po telefonu: 041/740-310
Planinski pozdrav!
Rado