header photo

O društvu

Planinsko društvo Zabukovica se je rodilo 06.04.1950 v menzi Rudnika Zabukovica, tj, 2 leti kasneje, ko je nastala PZS leta 1948. V zabukovici so delovali že predvojni planinci, zlasti aktiven je bil dr. Potrata, ki je 1932. leta prišel v Zabukovico in bil 1942. ustreljen kot partizanski zdravnik. Kmalu po ustanovitvi društva , ki ga je vodil Rado Košec, se je vanj včlanilo 217 planincev. Vse do leta 1964 je to število sicer nekoliko nihalo, po te datumu pa se je društvo odprlo navzven in se vanj pričnejo vključevati tudi planinci iz drugih krajev, tako po podatkih Ježovnik Francija šteje društvo leta 1973. že 1000 članov.

V tem obdobju prične društvo izvajati različne kulturne prireditve kot so:

-kurjenje kresa za 1.maj
-skupaj s OŠ griže obujanje spominov NOB
-pohodi na Porezen
-pohodi po poteh Pohorskega bataljona
-pohodi po obeležjih NOB v KS Griže

Planinci PD Zabukovica so bili pod idejnim vodjem Florjana Šona tudi pobudniki za ureditev Savinske planinske poti.Pd je ves čas skrbelo tudi za svoj podmladek, saj se je delo z mladimi planinci pričelo že v vrtcu in prvih razredih OŠ. 28.02.1971 leta je bila ustanovljena Planinska sekcija OŠ Griže, ki je takrat vpisala 41 čanov planincev pionirjev. Največ zaslug za delo z planinci pionirji ima prav gotovo takratna učiteljica Magda Ježovnik iz Griž.

Na koncu je prav, da se spomnimo najbolj zaslužnih in žal že pokojnih planincev, ki so dali nedvomno pečat razvoju PD Zabukovica: Drago Ocvirk, Karel Petek, Hedvika Vasle, Roman Miklavc, Slavko Miklavc, Edi Oblak, Rado Košec, Andrej Potrata, Štefan Žafran, Franc Čadej, Milan Podveržan, Franc Topolovšek, Rudi Hribar st. Franc Goropevšek, Silvo Cilenšek, Franc Kovač, Vinko Mur.