header photo

Bivak na Gozdniku (1090m)

Bivak stoji na vrhu Gozdnika v severnem delu Posavskega hribovja. Leta 1973 so ga postavili planinci PD Zabukovica  kot skromno zavetje planincem, ki se povzpnejo na Gozdnik, na katerem je tudi kontrolna točka Savinjske poti.

Bivak je zaprt, vrata so nezaklenjena, v njem sta miza in 2 klopci.

Na Gozdnik pridemo:

  • iz Zabukovice mimo Lovskega doma pod Gozdnikom 2h, ali mimo Jozla 2h;
  • od Dragovega doma na Homu 2h 30;
  • od Planinskega doma na Bukovici 2h;
  • od Planinskega doma na Mrzlici2h30;
  • od Doma na Šmohorju 1h 30.

Informacije:

Planinsko društvo Zabukovica

3302 Griže

Cveto Jančič,

Telefon:041 740 753.